LICEUL TEHNOLOGIC ”IOAN BOJOR” REGHIN

„Educația înseamnă putere,  știința libertate”

LICEUL TEHNOLOGIC ”IOAN BOJOR” REGHIN

Acasă

MISIUNEA ȘCOLII

Școala noastră asigură un climat de siguranță fizică și psihică favorabil dezvoltării personalității ca întreg. Vom încuraja fermitatea, disciplina susținută care dă naștere minților active și bunei sănătăți mentale și fizice. Suntem reuniți într-un parteneriat – elevi, profesori, părinți, agenți economici, comunitate – pentru a forma absolvenți competenți, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere și să devină cetățeni activi.

Școala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională în domeniile mecanic agricol, agroturism, industrie alimentară și alimentație publică din zona Reghinului. Absolvenții școlii noastre, viitorii tehnicieni și lucrători, vor fi pregătiți pentru mai multe domenii, astfel încât să fie capabili să se integreze pe piața muncii, în  concordanță cu cerințele Uniunii Europene.

STR.RÂULUI,NR.16

LOC.REGHIN

JUD.MUREȘ

CONTACT:

Telefon: 0365-410-936

Fax: 0365-410-936

Poștă electronică: liceul.ioanbojor@yahoo.com

Realizat de: inf. BLOJ EUGENIA

Actualizat la 04.11.2016